READY GO – תזמון התמודדות

ההשקעה בלמידת הטכניקות, רכישת המיומנויות והאימונים המפרכים- כולם למטרת השגת הניצחון המיוחל! כדי לנצח בתחרות הורדת ידיים, תידרש להוריד את כף יד המתחרה שלך, ולהגיע באמצעותה לגובה כרית הנגיעה. ההתמודדות מתחילה מיד כשהשופט קורא 'Ready...Go!', אך לכל שופט יש סגנון ייחודי-אישי לאופן ההכרזה המסמן את תחילת ההתמודדות. כל קריאה עשויה להישמע אחרת, ולכן אין אפשרות להתכונן לרגע המדויק של הקריאה. הבעיה מתחילה כאשר שופט קורא !'Ready...Go' אולם זה מתבצע במרווחי זמן לא קבועים, כלומר, עשויה לעבור שנייה בודדת עד מספר שניות ויותר מהשאלה 'Ready'? ועד הציווי !Go''. דרכים נפוצות לתזמן קריאת השופט: להביט אל השופט ולהמתין שיקרא Ready?...Go'!'. קריאה 'Ready...Go'! במרווחי זמן שונים. בעת קריאת השופט ''Ready, יש להגדיר זמן קבוע לשמיעת 'Go'. שיטות אימון נפוצות: אימון קריאת 'Ready...Go'! במרווחי זמן שונים למטרת אימון . התחלת התמודדות על ידי מתחרה…

טכניקות – הבסיס למתחילים

רבים נוטים להתבלבל בין טכניקה לסגנון "לחימה" בהורדת ידיים. ישנם שלושה סגנונות בסיסיים: - הוק - פרס - טופ-רול היכולת לשלב בין סגנונות לחימה שונים נקראת - טכניקה. מהו סגנון - הוק? סגנון"הוק", המוכר גם בשם - Inside, הינו סגנון המבוצע והנפוץ ביותר בכל תחרות של מורידי ידיים מתחילים או חובבנים, שלא מכירים סגנונות שונים, כדוגמת סגנון "טופ-רול". כשאתה חושב על לאחוז בידו של אדם אחר ולנסות להוריד אותה, מהי התנועה הטבעית שתרצה לבצע? התשובה הנכונה היא: כיפוף כף היד! כיפוף זו תנועה בסיסית הטבועה בנו, ומתבצעת בטבעיות. לרוב בצורה רפלקסיבית ואוטומטית, ובדרך כלל מלווה בקיפוץ האצבעות. בייחוד כשמבצעים תנועה זו במהירות. "הוק" הוא סגנון המשלב ונסמך על עוצמה וכוח רב, ופועל בעיקר על השריר הדו-ראשי, שרירי האמה, פרק כף היד והגוף ליצירת יתרון על המתחרה. למעט בחירת האחיזה, האגודל…

אחיזה נכונה – כל הסודות

תפקיד האחיזה: "אחיזה נכונה הינה המפתח לניצחון" - מה עומד אפוא מאחורי הבטחה זו? ובכן, אחיזה נכונה של כף יד המתחרה תאפשר לך ליצור בקלות מצבי יתרון בשילוב עמידה, ומיקום נכון של פלג הגוף. מבחינתי ומבחינת רבים, זהו חצי ניצחון. אך שים לב, כדי להיות מנצח אמיתי עלייך ליישם את הכללים והטכניקות שלמדת ולגרום ליד, לזרוע ולגוף לעבוד כיחידה אחת! אחיזה נכונה - כוללת את כל מה שלמדת עד כה; מיקום מרפק, בחירת אחיזה, מיקום ומיצוב פרק כף יד, הנחת אגודל במיקום נכון, הנחת אצבעות במיקום מתאים, כתף בזווית נכונה, עמידה נכונה וכל שיידרש. הבסיס לכל אחיזה הוא האגודל. האגודל מוביל ומאפשר לך להגיע לאחיזה הרצויה לך; ככל שהאגודל יהיה כלפי מעלה, הסבירות היא שהאחיזה תוביל לטכניקות "טופ-רול". ככל שהאגודל יהיה כלפי מטה, הסבירות היא שהאחיזה תוביל לטכניקות "הוק". על…