READY GO – תזמון התמודדות

ההשקעה בלמידת הטכניקות, רכישת המיומנויות והאימונים המפרכים- כולם למטרת השגת הניצחון המיוחל!

כדי לנצח בתחרות הורדת ידיים, תידרש להוריד את כף יד המתחרה שלך, ולהגיע באמצעותה לגובה כרית הנגיעה.

ההתמודדות מתחילה מיד כשהשופט קורא ‘Ready…Go!’, אך לכל שופט יש סגנון ייחודי-אישי לאופן ההכרזה המסמן את תחילת ההתמודדות. כל קריאה עשויה להישמע אחרת, ולכן אין אפשרות להתכונן לרגע המדויק של הקריאה.

הבעיה מתחילה כאשר שופט קורא !’Ready…Go’ אולם זה מתבצע במרווחי זמן לא קבועים, כלומר, עשויה לעבור שנייה בודדת עד מספר שניות ויותר מהשאלה ‘Ready’? ועד הציווי !Go”.

דרכים נפוצות לתזמן קריאת השופט:

 1. להביט אל השופט ולהמתין שיקרא Ready?…Go’!’.
 2. קריאה ‘Ready…Go’! במרווחי זמן שונים.
 3. בעת קריאת השופט ”Ready, יש להגדיר זמן קבוע לשמיעת ‘Go’.

שיטות אימון נפוצות:

 1. אימון קריאת ‘Ready…Go’! במרווחי זמן שונים למטרת אימון .
 2. התחלת התמודדות על ידי מתחרה בכל עת שירצה.
 3. החזקת יד מתחרה בניגוד לכיוון ההורדה ושחרור היד במרווחי זמן משתנים. פעולות המתאימות לאימוני מהירות וכוח מתפרץ על שולחן.
 4. מיקום גב יד לגב יד, הפעלת כוח בניגוד לכיוון ההורדה בין 1-3 שניות, ואז להוריד במהירות לכיוון ההורדה.
 5. כיפוף כף היד בתנועות מהירות ומתפרצות.
 6. הזזת יד המתחרה 10 ס”מ לערך לכיוון ההורדה בתנועה מהירה, ולאחר מכן ביצוע הטכניקה הנבחרת.
 7. הזזת והנעת כל הגוף לכיוון ההורדה.
 8. עמידה על קצות האצבעות תגרום לך מבחינה פסיכולוגית להיות במצב של מוכנות תמידית.
 9. דמיון מודרך כהכנה מנטלית מרגע שמיעת אמירת ‘Ready’ ועד לאמירת ‘Go’.
 10. תזמון ‘Ready…Go’ במוח לקביעת מרווח זמן בין אמירת Ready לאמירת ”Go.
 11. שימוש בתנועות אותן תרצה לבצע על שולחן המשלבות משקל (כבלים או גומיות), ולאחר מכן לבצע את אותה תנועה ללא משקל על שולחן, יחד עם מתחרה.

מורידי ידיים רבים, בין אם מתחילים ובין אם ותיקים, נוהגים להסתמך על כוחם הגופני כדי להצליח בתחרויות. אין בזה רע, אבל מה לגבי כוח מתפרץ? אם תסתמך על כוחך הגופני בלבד, תוכל להקביל את זה למשקל שאתה מרים באימון משקולות, אך לא בהכרח מספיק, בייחוד לא מול מתחרים חזקים באותה המידה כמוך, שישתמשו בכוח מתפרץ. על כן, עלייך להכין תכנית אימונים אישית, מתאימה עבורך, ולבנות בהדרגה ובהתאם לתאריכי היעד (תחרויות) את הכוח המתפרץ שטמון בך. כשתלמד לשלב אותו בהתמודדות, ולבצע כך טכניקות – תרגיש הבדל משמעותי ושיפור עצום ביכולות שלך. מידע נוסף תוכל לקרוא בהרחבה בהמשך הספר.