אחיזה נכונה – כל הסודות

תפקיד האחיזה:

“אחיזה נכונה הינה המפתח לניצחון” – מה עומד אפוא מאחורי הבטחה זו?

ובכן, אחיזה נכונה של כף יד המתחרה תאפשר לך ליצור בקלות מצבי יתרון בשילוב עמידה, ומיקום נכון של פלג הגוף. מבחינתי ומבחינת רבים, זהו חצי ניצחון. אך שים לב, כדי להיות מנצח אמיתי עלייך ליישם את הכללים והטכניקות שלמדת ולגרום ליד, לזרוע ולגוף לעבוד כיחידה אחת!

אחיזה נכונה – כוללת את כל מה שלמדת עד כה; מיקום מרפק, בחירת אחיזה, מיקום ומיצוב פרק כף יד, הנחת אגודל במיקום נכון, הנחת אצבעות במיקום מתאים, כתף בזווית נכונה, עמידה נכונה וכל שיידרש.

הבסיס לכל אחיזה הוא האגודל. האגודל מוביל ומאפשר לך להגיע לאחיזה הרצויה לך; ככל שהאגודל יהיה כלפי מעלה, הסבירות היא שהאחיזה תוביל לטכניקות “טופ-רול”. ככל שהאגודל יהיה כלפי מטה, הסבירות היא שהאחיזה תוביל לטכניקות “הוק”. על פי מיקום האגודל, תוכל לדעת ברוב המקרים, באיזו טכניקה המתחרה מולך יפעל.

מספר דגשים:

• אם המתחרה שלך עוטף ואוחז בחוזקה את כף ידך, וממשיך לשפר אחיזה תוך כדי, סביר להניח שלאחר שייצב וייקבע את אחיזתו, יהיה קל יותר לבצע את טכניקת “טופ-רול”. שכן מתחרים לא מנוסים מספיק, לא תמיד זוכרים דבר חשוב: ככל שאוחזים חזק יותר בעזרת האצבעות, קיבוע פרק היד נחלש.

• אפשרות נוספת לחיזוי הטכניקה שיבצע המתחרה שלך, היא על ידי מיקום פרקי האצבעות שלו. אם פרקי האצבעות (בעיקר בחיבורי פרק 2 ל- 3 של האצבעות) ממוקמים מולך, תוכל לשער כי הוא יבצע את טכניקת “טופ-רול”, ואילו אם פרקי אצבעותיו פונים לכיוון ההורדה, סביר להניח שיבצע את טכניקת “הוק”.

הכללים הבסיסיים שמורידי ידיים מנוסים בטכניקות הורדת הידיים השונות, מונחים לפיהם כאשר לא עומדת נגדם בעיה כלשהי להתמודד מול מתחרה, בכל סוגי הטכניקה הם;

• מתחרה האוחז גבוה את כף יד המתחרה, מומלץ לאחוז נמוך ולבצע טכניקת “הוק” או “פרס”.

• מתחרה האוחז נמוך את כף יד המתחרה, מומלץ לאחוז גבוה ולבצע טכניקת “טופ-רול”.

לחץ חלש על כף היד – מוריד ידיים מנוסה ידע לזהות כיצד, ובאיזה אופן המתחרה יאחז את כף היד, ויבחר להתחיל את ההתמודדות בהפעלת כוח על אזור כף היד, בו לחץ המתחרה הנו מועט או לא מורגש.

דמיין את התרחיש הבא; המתחרה מולך מחזיק גבוה, לכן אתה מנחש שהוא מתכנן לבצע את תנועת “טופ-רול”. גם אתה מעוניין לבצע תנועת “טופ-רול”, אך מתלבט מכיוון שהמתחרה מחזיק חזק בעזרת האצבעות. בעייתי? לא ולא. אם תהיה מנוסה מספיק, תדע לזהות בקלות את האזור שבו הלחץ המופעל על כף היד הוא מועט, ולהתחיל את ההתמודדות ולהתמקד בדיוק באזור זה.

האזור בו הלחץ מועט או חלש יחסית, ייתכן במקרים הבאים:

• אחת מאצבעות המתחרה אינה ממוקמת נכון, ו/או הלחץ המורגש הוא חלש, ואז אפשר להפעיל כוח לכיוון האצבע החלשה, ולמשוך לכיוון המתאים בהתאם להתמודדות.

• מיקוד המשיכה או הלחץ שמפעיל המתחרה פונה לכיוון שונה, ולכן הפעלת הכוח תכוון לאזור בו הלחץ הוא מועט.

לחץ חזק על כף היד – כשמתמודד אוחז את כף יד המתחרה, מושך ולוחץ לכיוון מסוים, על המתחרה להשוות את הכוח המורגש מהכיוון הנגדי (כאשר מבוצעת טכניקת הורדת ידיים זהה אצל שני המתחרים). ברוב המקרים פעולה זו תאפשר למנוע כמעט לחלוטין את יכולתו של המתחרה, לבצע את הטכניקה שרצה ו/או למנוע ביצוע טכניקות דומות.

אחיזה רפויה – רוב המתחרים אינם אוחזים את כף יד המתחרה שלהם בחוזקה, אלא להיפך. כשנשאר מרווח בין כפות הידיים של המתחרים, טכניקות רבות יכולות לבוא לידי ביטוי טוב יותר, ויתאפשר לסובב את כף יד המתחרה ביתר קלות. אחיזה “רכה” של כף יד המתחרה עדיפה, ברוב המקרים על אחיזה ולחיצה חזקה. בנוסף, פעולה זו תקשה על המתחרה לנחש מהי הטכניקה שתבצע, וזהו יתרון עבורך.

מרפק:
מומלץ כי מיקום המרפק יתבצע טרם קיבוע אחיזה. מיקום המרפק עשוי להשתנות בעקבות שינויי טכניקה או יצירת לחץ על המתחרה.