תפקיד האחיזה: “אחיזה נכונה הינה המפתח לניצחון” – מה עומד א
רבים נוטים להתבלבל בין טכניקה לסגנון “לחימה” בהורדת ידיים. י
הרצועה משמשת לקשירת כפות ידי המתחרים, אם במהלך ההתמודדות המתחרים
ההשקעה בלמידת הטכניקות, רכישת המיומנויות והאימונים המפרכים- כולם
.בהורדת ידיים, לגובה המתמודד יש השפעה רבה על הקרב