מקוםקטגוריהמשקליד מתחרהשם המתחרה
3Master Men70שמאלרומן מדבדסקי
5Master Men70ימיןרומן מדבדסקי
11Senior Men 65ימיןרומן מדבדסקי
14Senior Men 65ימיןרומן מדבדסקי